Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi

Bu standard, yönetim sistem standardları için ISO’nun şartlarına riayet eder. Bu şartlar, kullanıcıların çoklu ISO yönetim sistemleri standardlarının uygulanması için tasarlanmış, bir üst düzey yapı, özdeş çekirdek metin ve çekirdek tanımlar ile ortak tarifleri kapsar.

Bu standard, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, enerji veya finansal yönetim gibi, diğer yönetim sistemlerine özgü şartları kapsamaz. Bununla birlikte, bu standard bir kuruluşa, kendisinin çevre yönetim sistemini diğer yönetim sistemlerinin şartları ile entegre etmek için ortak bir yaklaşım kullanımı ve risk temelli düşünmeyi sağlar. Bu standard uygunluğun değerlendirilmesi için kullanılan şartları içerir. Bu standarda uygunluğu göstermek isteyen bir kuruluş bunu aşağıdakilerle yapabilir.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi çevresel sorumluluklarını yönetmek amacıyla pratik tekniklere ihtiyaç duymakta olan ister bir, isterse iki bin çalışana sahip olsun büyüklük ve boyut farkı gözetmeksizin her kuruluşta uygulanabilir çevre yönetim sistemidir.

Öz tayin etmeye öz beyanda bulunulması ile veya müşteriler gibi, ilgili taraflar ile uygunluğun tayininin araştırılması, kuruluşun dışındaki bir tarafça öz beyanın uygunluğunun araştırılması, harici bir kuruluş tarafından, çevre yönetim sisteminin belgelendirilmesinin/tescilinin araştırılması. Ek A, bu standardın şartlarının yanlış yorumlanmasını önlemek için açıklayıcı bilgiler sağlamaktadır. Ek B, bu standardın eski baskıları ile bu baskısı arasındaki geniş teknik benzerlikleri gösterir.

Çevre yönetim sistemlerinin uygulama kılavuzluğu ISO 14004’in kapsamındadır. Bu standartta aşağıda belirtilen fiil şekilleri kullanılmaktadır. ISO 14001: 2015 çevre yönetim sisteminde geçen cümlelerin sonlarında; “-meli/ -malı” bir şartı belirtir, “esastır” kuvvetli bir tavsiyeyi belirtir, “izin verilir” bir müsaadeyi belirtir,”-abilir/ -ebilir” bir olabilirliği veya yapabilirlik/ yapabilirliği belirtir.

“Not” olarak gösterilen bilgi, dokümanın anlaşılması veya kullanımı amaçlıdır. “Notlar” terminolojik verileri destekleyen ilave bilgiler sağlar ve terimin kullanımı ile ilgili hükümler içerebilir.

Kuruluşların, çevresel performansını arttırmak için kullanabileceği bir çevre yönetim sistemi için şartları kapsar. Bu standardın, sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlayan, çevre sorumluluklarını sistematik bir yaklaşımla yönetmeyi amaçlayan kuruluşlar için kullanımı amaçlanmıştır.

Çevre Politikası

Bir kuruluşun, üst yönetimi tarafından resmi olarak beyan edilen, çevre performansıyla ilgili niyet ve yönlendirmeleri. Kirliliğin önlenmesi, kaynakta azaltım veya önleme; proses, ürün veya hizmet değişikliklerini; kaynakların etkin kullanımını malzeme ve enerji ikamesini; yeniden kullanımı geri kazanımı; geri dönüşümü; ıslahı veya arıtmayı içerebilir. Uygunluk yükümlülükleri, uygulanabilir kanunlar ve düzenlemeler gibi zorunlu şartlardan ya da organizasyon ile ilgili standardlar ve sanayi standartları, sözleşme ilişkileri, uygulama kuralları ve meslek grubu veya sivil toplum kuruluş anlaşmaları gibi gönüllü taahhütlerden kaynaklanabilir.

Kuruluş, çevre performansını arttırmak dahil amaçlanan çıktılara ulaşmak için, bu standardın şartlarına uygun olarak, prosesler ve bunların etkileşimi dahil, bir çevre yönetim sistemi kurmalı, uygulamalı, sürdürmeli ve sürekli iyileştirmelidir. Kuruluş çevre yönetim sistemini kurarken ve sürdürürken bilgileri de değerlendirmelidir.

Üst yönetim, kuruluşun çevre politikasını tanımlamalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Çevre yönetim sisteminin tanımlı kapsamı dahilinde bu politikanın: a) Kuruluşun; yapısı, ölçeği ve faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkileri dahil, kuruluşun amaç ve bağlamı ile uygunluğunu, b) Çevre amaçlarının belirlenmesi için bir çerçeve sağlaması, c) Kirliliğin önlenmesi ve kuruluşun bağlamına uygun diğer belirli taahhüt/taahhütler dahil, çevrenin korunmasını içeren bir taahhüt içermelidir.

Benzer Yazılar

Elektronik Sigara Modelleri

Elektronik Sigara Modelleri

Profesyonel Dış Cephe Kaplama Hizmetleri

Profesyonel Dış Cephe Kaplama Hizmetleri

Mutfakta Pratik Çözümler Profesyonel Mutfak Ekipmanları

Mutfakta Pratik Çözümler Profesyonel Mutfak Ekipmanları

Cam Cephe Kaplama Neden Tercih Edilir?

Cam Cephe Kaplama Neden Tercih Edilir?

Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.